Descripció

A MARTINET Sol urbanitzable 4.270 m2. Amb mol bones vistes ,i mol solejat si poden fer 12 habitatges. Consultar preu.