Descripció

A Bèixec finca agrícola de 40.780 m2., en diversos prats 22.500€.